Loovustunnid

Väikelaste loovustundi ootame lapsi vanuses 1-3 aastat

Loovusel ja käelisel tegevusel on lapse arengus tähtis koht. Kunstiga tegeledes õpib laps tundma ennast ja ümbritsevat maailma ning omandab uusi kogemusi. Kunst stimuleerib lapse loovust, mõtlemist ja üldist aktiivsust. Läbi loovate tegevuste nagu näiteks laulumängud ja käelised tegevused  arenevad lapsel kognitiivsed, vaimsed, füüsilised, emotsionaalsed ja loomingulised võimed.

Väikelaste loovustund koosneb kahest poolest. Esimene osa hõlmab laulu ja liikumismänge, teine pool käelist tegevust. Mäng on väikese inimese töö ja  ainult mängides õpib ta ümbritsevat maailma tundma.  Kogu tund on üles ehitatud mänguliselt, arvestades laste vanuseid ja individuaalseid iseärasusi.

Iga kuu on loovustunnil uus teema, lähtudes aastaaegadest, tähtpäevadest vms, mis saavad läbi lauldud, mängitud ja meisterdatud. Tegevustes kasutame erinevaid materjale ja teeme seda julgelt, seega soovitame lapsele võtta kaasa põll või teised riided. Kunstivahendeid käsitsedes areneb lapsel ruumiline mõtlemine, koha-, vormi-, materjali ja värvitaju, kindlasti ka suur rõõm isetegemisest. Loovustund on nii emmele kui lapsele tore meelelahutus.

Loovustunnid toimuvad Väike Madrus Mängutoas kolmapäeviti kell 10:30, oodatud on kõik 1-3aastased lapsed! Palume kindlasti eelnevalt registreeruda!

Loovustunni kuutasu on 24€ (neli nädalat) ja võimalik on tasuda ka ühe tunni eest korraga 8€.

  • Kontakt

    info@vaikemadrus.ee
    Telefon: (+372) 509 0753 Aadress: Laulu 14, Tallinn
  • Partnerid